Liên hệ

Thông tin liên lạc

Tel.: +84 – 28 – 3991 9303     Fax: +84 – 28 – 3991 9323

Website: www.tnbee.net

Email: info@tnbee.net

Địa chỉ: : 9/3 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. HCM, VIỆT NAM.

Nội dung yêu cầu